GENERAL INFORMATION

Association of European Election Officials (ACEEEO)

Address: Vas u. 6. 1/7/A, H-1088 Budapest, Hungary
Phone/Fax: 00 36 1 786 8298
E-mail: aceeeo@aceeeo.org
Website: www.aceeeo.org
© 2008-2017, ACEEEO All rights reserved.

MEMBERS ONLY

Dear ACEEEO Member,

  1. Login with your e-mail address and password.
  2. Request new password if you forgot yours.
  3. Write us an e-mail for registration.

Have a nice day!

 

Bejelentkezés

Login

EN RU HU

2014 – A választások éve

Printer Friendly and PDF

 MCC75412014 ismét a választások éve volt Magyarországon: tavasszal általános országgyűlési választásra és az Európai Parlament magyarországi tagjainak megválasztására került sor, ősszel pedig az önkormányzati választásokra. E választások ráadásul abban is különlegesek voltak, hogy először került sor a teljesen megváltozott jogi szabályok gyakorlati alkalmazására. Ez kihívást jelentett a választási szerveknek, amelyeknek egy teljesen új jogi környezetben kell a feladataikat ellátni, másrészt a választópolgároknak is, hiszen az eddig megszokottól eltérő helyzetben lesznek mind a szavazatuk leadásakor, mind a választási rendszer megváltozása miatt a szavazatuk mandátummá formálódásakor. Ezért kiemelkedő jelentősége van a választási szervek szakmai felkészítésének, valamint a választópolgárok pártsemleges tájékoztatásának.

E helyzetet felismerve - az európai államok választási szerveinek regionális szervezeteként szerzett szakmai tapasztalatait felhasználva - az Európai Választási Szakértők Egyesülete (ACEEEO) és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) aktív szerepet kívánt betölteni ebben a folyamatban egy szeminárium-sorozat megvalósításával.

A szeminárium-sorozat célja, hogy – tényként kezelve az új választási rendszer és joganyag meglétét – segítse az új rendszer megismerését, teret nyitva a különböző értelmezések megvitatásának, az esetleges diszkrepanciák felszínre segítésének. A szeminárium-sorozat fő sajátossága, hogy interaktív jellegű, így lehetőséget nyújt a kérdések alaposabb, gyakorlatorientált megtárgyalására.

A szeminárium-sorozatra négy alkalommal, 2013. október 2-án, 2013. november 6-án, 2013. december 4-én és 2014. február 5-én 16 órakor került sor a Mathias Corvinus Collegium épületében (1016 Budapest, Somlói út 51.).

Minden alkalommal sor került egy MCC-hallgató által a hatályos szabályozás ismertetésére, amire két előadó reflektált: az egyik egy elméletibb, tudományos, összehasonlító jogi, a nemzetközi standardokat is felvázoló előadás, a másik a téma gyakorlati aspektusait tárgyalja, a szemináriumot pedig körülbelül egy órás vita zárta.

A szemináriumokon választási szakértők, választási szervek tagjai, kutatók, a választástudomány és a média képviselői vettek részt.

A szemináriumok részletes programját, illetve a korábbi szemináriumok összefoglalását és képeit az alábbiakban találja.

Amennyiben bármilyen további kérdése merül fel, dr. Bodnár Eszter, az ACEEEO projektmenedzsere készséggel áll rendelkezésére (eszter.bodnar@aceeeo.org; +36-1-7868298).