GENERAL INFORMATION

Association of European Election Officials (ACEEEO)

Address: Vas u. 6. 1/7/A, H-1088 Budapest, Hungary
Phone/Fax: 00 36 1 786 8298
E-mail: aceeeo@aceeeo.org
Website: www.aceeeo.org
© 2008-2017, ACEEEO All rights reserved.

MEMBERS ONLY

Dear ACEEEO Member,

  1. Login with your e-mail address and password.
  2. Request new password if you forgot yours.
  3. Write us an e-mail for registration.

Have a nice day!

 

Bejelentkezés

Login

EN RU HU

Az ACEEEO

Printer Friendly and PDF

Az Európai Választási Szakértők Egyesülete (ACEEEO) nonprofit nemzetközi szinten tevékenykedő szervezet, amely a demokratikus folyamatokat támogatja, elsősorban a közép- és kelet-európai régióban.

Az Egyesület alapvetően tudományos célú, és nem gazdasági célra létrejött, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és tőlük anyagi támogatást nem fogad el. Az egyesülethez önként és nyíltan csatlakozhatnak a célokkal egyetértő szakértők, országgyűlési képviselők, jogtudósok és szervezetek.

Az Egyesület célja a szabad és tisztességes választások elősegítése a térségben. E cél érdekében az Egyesület az elmúlt években több választással összefüggő projektet bonyolított le, amelyek elsősorban a választásokon való részvétel népszerűsítésére, az első választók, fiatalok társadalom-ismereti oktatására, a régió választásainak megfigyelésére, választásszakmai képzések szervezésére, szakmai konferenciák és szemináriumok szervezése, valamint szakmai konzultációk tartására terjedtek ki. Az elmúlt időszakban például egy kétéves projekt keretében - az ENSZ pénzügyi támogatásával - a fejlődő demokráciák választási névjegyzékeinek fejlesztésén dolgoztunk. Ezenkívül több alkalommal tartottunk képzéseket európai és közel-keleti országok választási szerveinek.

A fiatal választók képzése mindig kiemelt figyelmet kapott az Egyesület tevékenységében, ahogy kiemelt figyelmet fordítunk a nemzeti és etnikai kisebbségek, a nők, a fogyatékkal élők és más, különösen sérülékeny csoportok választáson való részvételének előmozdítására is.

Az Egyesület székhelye Budapesten található, elnöke mellett két állandó munkatársa van, ezen kívül választási szakemberek, választási szervek jelenlegi és volt tagjai önkéntesként segítik az Egyesület munkáját.